< p>

 

Productinformatie
Leaflet WortelgeleidingInstallatiehandleiding WortelgeleidingWortelwering of Wortelgeleiding

Besteksomschrijvingen
Wortelgeleiding TRG30 (LR30)
Wortelgeleiding TRG45 (LR45)
Wortelgeleiding TRG60 (DR60)
Wortelgeleiding TRG120 (LR120)

Technische fiches
Tree Root Guide wortelgeleiding
Wetenschappelijke onderbouwing

Naast de vele opgravingsfoto’s en resultaten uit de praktijk heeft de Harvard Universiteit uit Amerika zelfs al in 1967 onderzoek gedaan naar de werking van de wortelgeleidingspanelen. Empirisch onderzoek heeft destijds aangetoond waarom ononderbroken geleidingsribben in een scherpe hoek van 90 ° van essentieel belang zijn. In het onderzoek: Root Growth Around Barriers heeft Bayton F. Wilson gekeken naar de effecten van het paneel op de boomwortelgroei. Kort samengevat toont het onderzoek aan dat wortels tegen de 90° ribben stoten en vervolgens naar beneden groeiden. Vervolgens, aan de onderzijde aangekomen, verlieten de boomwortels de panelen horizontaal. Volgens het onderzoek is er geen enkel bewijs dat verticale ribben in een minder scherpe hoek hetzelfde effect hebben.

Om de stabiliteit van bomen met wortelgeleidingsschermen te onderzoeken heeft Thomas Smiley (Bartlett Tree Research Laboratories) windworpproeven gedaan. Er werden bomen met en zonder wortelgeleidingspanelen geplant en jaren later werd de stabiliteit van deze bomen gemeten. Uit dit onderzoek bleek dat bomen met TRG - Tree Root Guide steviger verankerd waren dan de controlebomen zonder wortelgeleidingsschermen. Zijn conclusie was dat de stevigere verankering een direct gevolg was van de dieper geleide wortels. Doordat de wortels zich dieper ontwikkeld hadden lag er namelijk ook meer grond boven de wortels.

Bekijk hier de onderzoeken:
Root Growth Around Barriers, Brayton F. Wilson, Botanical Gazette No. 2, June 1967 Root Barrier And Windthrow Potential, E. Thomas Smiley, Journal of Arboriculture 26(4): July 2000

© 2020 Greenmax