< p>

Producten & Diensten: TURFquick OAKTerug naar overzicht
Productnavigatie
TURFquick OAK
Biologische plaagbeheersing
Biologische plaagbeheersing met behulp van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is een veelbelovende methode. Het is een goedkope, ecologisch verantwoorde maatregel die ook nog bijdraagt aan de biodiversiteit.

Natuurlijk evenwicht door duurzame innovatie
De werking is gebaseerd op natuurlijk evenwicht. Door bij eikenbomen een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor o.a. sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, lieveheersbeestjes en kool- en pimpelmezen, wordt de populatie eikenprocessierupsen door deze natuurlijke vijanden beheerst. Speciaal voor deze toepassing is er het zaadmengsel TURFquick OAK.

TURFquick OAK biedt naast de zadensamenstelling ook andere duurzame toevoegingen om biologisch aantrekkelijk te zijn. Alle zaden zijn vooraf in biologisch afbreekbare zaaimatten geweven en bezitten grassen en scherm- en vlinderbloemige plantensoorten, die een verkeersveilige, biodiverse leefomgeving bieden aan deze natuurlijke vijanden.

Sproeien, groeien, bloeien
Doordat de zaden in de zaaideken zijn geweven blijven deze op de gewenste plaats liggen en in de juiste mengverhouding. De TURFquick OAK zaaideken kan op de gewenste maat of vorm geknipt worden. Vervolgens kan de zaaideken op de klaargemaakte grond worden neergelegd, gesproeid om te laten groeien. Geschikt voor bermen, stedelijke gebieden en zelfs op hellingen tot 45 graden zonder dat de zaden zich verplaatsen.

Materiaal
- Levensduur > 3 jaar
- 25% / 75% kruiden
- Type mengsel: inheems/landschappelijk
- Lage vegetatie < 60 cm
- Toepassing: alle grondsoorten
- Toepassing: maart t/m oktober

Kenmerken
- Erosiebestendig; gegarandeerde mengselverhouding bij iedere toepassing
- Biologische bestrijding van de eikenprocessierups voor de lange termijn
- Verkeersveilige vegetatie
- Beperking van overlast van eikenprocessierupsen in de nabijheid van openbare ruimtes
- Biodiversiteitsmengsel zorgt voor een ideale habitat voor de natuurlijke EPR vijanden
- Bermen, groenstroken, plantsoenen, openbare tuinen, parken, onbebouwde stadranden, speelplaatsen

Downloads
Leaflet TURFquick OAK

Hier kunt het artikel 'Nieuw middel in stijd tegen processierups' lezen uit het vakblad Boomzorg.
Toepassing
TURFquick OAK - Biologische plaagbeheersing eikenprocessierups

© 2020 Greenmax