< p>

Producten & Diensten: TreeParker - Boombunker SysteemTerug naar overzicht
Productnavigatie
TreeParker

TreeParker behoort tot de boombunker systemen en is een modulair systeem. Het systeem bestaat uit TreeParker units welke in elke hoogte leverbaar zijn. Deze units dragen het verkeer en zorgen voor een onverstoorde doorwortelbare ruimte onder de verharding.
Sinds 2006 levert Greenmax groeiplaatsconstructies door heel Europa. Sinds die tijd zijn al duizenden bomen in meer dan 1200 projecten met deze producten voorzien van een optimale groeiplaats.

Optimale groeiplaats voor stadsbomen
Optimale doorwortelbare ruimte betekent dat de grond in het systeem kan functioneren als een openveld situatie; een groot grondlichaam zonder hinderlijke wanden en kleine openingen.
Een boomontlastconstructie met een natuurlijke water- en luchthuishouding in het systeem dat ook in contact staat met de omringende grond, het zo genoemde neveneffect. TreeParker® biedt één groot grondvolume, door een niet gekoppeld modulair systeem is het ook geschikt voor bestaande bomen.
Tot 95% van het systeem wordt gevuld met voor de boom best beschikbare grond. 

Getest voor zwaarste verkeersklasse
In sterk verstedelijkte gebieden ontwikkelen boomwortels zich niet door de te hoge verdichting van de bodem. Gevolg: bomen groeien niet of nauwelijks of sterven vroegtijdig. Ook wordt de bestrating vaak opgedrukt wanneer boomwortels zoeken naar ruimtes tussen de verdichte bodem en de bovenliggende bestrating, waar lucht en water aanwezig zijn. TreeParker® is een drukspreidingsconstructie, welke bestaat uit modulaire eenheden die sterk genoeg zijn om vrachtwagens te dragen, waarbij een grote hoeveelheid niet-gecomprimeerde bodem voor een gezonde wortelgroei beschikbaar is voor de boom. Bij TreeParker® is schade aan verharding door wortels verleden tijd.

Regenwater meekoppelen in het systeem
Regenwater afvoeren terwijl de boom in de stad verdroogt. Dit is een principe dat vaak wordt toegepast. Het is logischer eerst de boom te laten profiteren van de regen en daarna het water daarna af te voeren. Hiervoor is een integrale aanpak nodig en een infiltratiesysteem dat geschikt is voor zowel boomwortels als regenwater infiltratie. TreeParker® is mede ontworpen door deze twee vakgebieden. Het systeem werkt als een ondergronds bioretentiesysteem. Geen onderhoud meer nodig in dit infiltratiesysteem, de natuur - het bodemleven - zorgt er zelfs voor dat het systeem met de jaren enkel beter gaat functioneren. 

Geen kabels meer verleggen door flexibel modulair systeem
TreeParker® is ontwikkeld om onze stedelijke omgeving te verbeteren door het bieden van voldoende doorwortelbare ruimte onder de verharding. Dit is nodig voor bomen om te kunnen ontwikkelen. Helaas is plaatsgebrek een groot probleem in onze stedelijke omgeving. En de plek die beschikbaar is wordt doorkruist door allerlei kabels en leidingen. TreeParker® met zijn grote open volume, losse staanders, zijn demonteerbare deksel en zijn "stand alone" units is ontworpen om de integratie van deze kabels en leidingen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Integratie van bestaande en nieuwe kabels en leidingen mogelijk zonder aanpassingen of vertragingen.

TreeBuilders
Voor meer informatie over het TreeParker systeem, verwijzen wij u graag door naar onze dochteronderneming TreeBuilders.
Telefoon nummer: +31(0)413-530266
E-mailadres: info@treebuilders.eu

Toepassing
Draagt de bestrating en verkeerslast en zorgt voor groot doorwortelbaar volume

© 2021 Greenmax