< p>

CO2 kan de boom in!


Bomen zijn méér dan groene aankleding. Traditioneel beheer stelt veiligheid en beheerbaarheid voorop. En met genoegen zien wij als boomtechnisch adviesbureau de belangstelling voor andere functies van bomen wortelen in de wereld van het stedelijk boombeheer.


De baten van bomen

Bomen worden groene longen en levende airco’s genoemd. Bomen zetten het schadelijke CO2, mede verantwoordelijk voor klimaatverandering, om in zuurstof. Met hun schaduw en verdamping temperen ze de temperatuur en verbeteren daarmee het stadsklimaat op hete dagen. Een boomrijke omgeving verhoogt de waterbergingscapaciteit, wat belangrijk is in tijden van overvloedige regenval. Naast deze regulerende ecosysteemdiensten, zijn bomen ook op een andere manier goed voor mens en dier. Ze dragen bij aan mentale en fysieke gezondheid en verhogen de biodiversiteit. Bomen werken in economische zin zelfs door in een hogere huizenprijs en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Kortom; bomen zouden op ieders agenda moeten staan! Maar hoe optimaliseer je de meerwaarde? In dit stuk beantwoorden we die vraag.

Van kwantiteit naar kwaliteit

Hoeveel kilo CO2 het bladerdak jaarlijks vastlegt en hoeveel ton CO2 er zit opgeslagen in de stam, hangt af van de grootte van de boom, de stamdiameter en het kroonvolume. Deze baten zijn voor elke boomsoort verschillend en worden ook beïnvloed door diens conditie en leeftijd.

Als stelregel geldt: een grote en gezonde boom levert de meeste ecosysteemdiensten. Toch werken veel gemeenten met een boomnorm waarmee het aantal bomen wordt nagestreefd. Bijvoorbeeld 0,8 boom per huishouden. Feitelijk zegt het aantal niets over de uiteindelijke boomgrootte, en dus ook niet over de meerwaarde hiervan, al is het wel een getal om het beleid te toetsen.

Lees verder: https://www.bomenwacht.nl/actueel/co2-kan-de-boom-in/

© 2022 Greenmax