< p>

Droogte in Brabant nog altijd een groot probleem


Ondanks dat dit jaar de zomer natter is dan vorig jaar, blijft in Noord-Brabant de droogte een groot probleem. Om deze reden is een onafhankelijke adviescommissie in het leven geroepen door Brabantse grondwaterpartners. Deze commissie gaat zich bezighouden met dit vraagstuk en komt medio 2022 met een advies hierover.


Het advies moet bijdragen aan verdieping en verbreding van het politieke en maatschappelijke debat over klimaatadaptatie en het langetermijnperspectief voor de Brabantse samenleving. Daarnaast wordt de aandacht van het Kabinet gevraagd met betrekking tot droogteproblematiek.

Grote uitdaging

De provincie staat voor een grote uitdaging, waarbij ze moeten komen tot een toekomstbestendig en klimaatrobuust (grond-)watersysteem. De droogte heeft namelijk niet alleen grote invloed op de natuur en landbouw, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Brabant.

De vraag is of het lukt om openbaar groen te behouden in de droge zomers, of er wellicht meer bosbranden komen en of de beeksystemen vaker droogvallen. Meerdere aspecten, zoals de verdroging van de Brabantse natuur, de droogte van de afgelopen drie jaar en de snelheid van klimaatverandering laten volgens de commissie zien dat aanpassingen in het (grond-)waterbeheer noodzakelijk is.

Bron: https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/droogte-in-brabant-nog-altijd-groot-probleem/?utm_source=Nieuwsbrief+Tuin+en+Landschap&utm_medium=email

© 2021 Greenmax