< p>

Komende 10 jaar een uitbreiding van 37.000 hectare bos


Afspraak Rijk en provincies: in 2030 37.000 hectare bos aangeplant.


Dit en meer staat in de uitwerking van de Bossenstrategie, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – met de Tweede Kamer deelde.

Met als hoofdambitie:
We willen het bos met al zijn functies goed doorgeven aan toekomstige generaties
Lees verder:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/afspraak-rijk-en-provincies-bijna-vier-keer-ter-grootte-van-stad-utrecht-aan-extra-bos

© 2022 Greenmax