< p>

Artikel over de Silva Cell in Boomzorg


Het artikel: "open veld-condities voor stadsbomen" staat in de december editie van het vakblad: Boomzorg.

Om bomen zoveel mogelijk goede grond te geven wordt er steeds vaker gekozen voor het plaatsen van een ondergrondse groeiplaatsconstructie. Dit tweede maaiveld-principe wordt al jaren met succes toegepast en heeft zichtbare effecten op de gezondheid van stedelijke bomen. De gemeente Apeldoorn heeft in de maanden juli en september de krattenconstructie Silva Cell van GreenMax geplaatst.

In dit artikel wordt met behulp van plaatsingsfoto's dieper ingegaan op de installatie van deze groeiplaatsconstructie.
Dit artikel is ook na te lezen op onze website.
© 2021 Greenmax