< p>

'Waardecreatie door natuur binnen de Omgevingswet'


Naar verwachting zal de nieuwe Omgevingswet in 2021 wordt ingevoerd, hiermee wil de overheid bestaande wetgeving bundelen en vereenvoudigen. De veranderingen van het huidige omgevingsrecht bieden een uitgelezen kans om ook ambities op het gebied van natuur in een breed gedragen Omgevingsvisie, en dus ook in een Omgevingsplan, voor de fysieke leefomgeving vast te leggen.
Naar verwachting zal de nieuwe Omgevingswet in 2021 wordt ingevoerd, hiermee wil de overheid bestaande wetgeving bundelen en vereenvoudigen. De veranderingen van het huidige omgevingsrecht bieden een uitgelezen kans om ook ambities op het gebied van natuur in een breed gedragen Omgevingsvisie, en dus ook in een Omgevingsplan, voor de fysieke leefomgeving vast te leggen.

In het meest recente nummer van Stadswerk Magazine hebben NL Greenlabel, Eddy Schabbink (IPC Groene Ruimte) en Hans Kröder (Learn2improve your planet) een uitgebreid artikel gepubliceerd over de waarde van natuur binnen de Omgevingswet.

Graag delen wij dit artikel met u: https://drive.google.com/file/d/1_t_Z2E2PR2S65pyl1q3iF1jtu_E2NPl7/view

© 2021 Greenmax