< p>

Wat heb je liever een eenmalige investering van 25 miljard of jaarlijkse uitgaven van 20 tot 25 miljard?


Wat heb je liever een eenmalige investering van 25 miljard of jaarlijkse uitgaven van 20 tot 25 miljard?
Wat een bijzondere vraag zult u denken?
Toch wil ik u graag even onderstaand artikel laten zien, dan begrijpt u snel meer van mijn vraag en wat dit met ons allemaal te maken heeft:
Wat een bijzondere vraag zult u denken?
Toch wil ik u graag even onderstaand artikel laten zien, dan begrijpt u snel meer van mijn vraag en wat dit met ons allemaal te maken heeft:

Het wonder van de boom
De boom is een wonderbaarlijke schepping die ons in staat stelt wonderen te verrichten om de klimaatuitdaging op te lossen. Waar de mens CCS – Carbon Capture and Storage, hierover later meer – bedacht heeft om CO₂ af te vangen en te dumpen zoals hij dat met vuil gewend is, ontbindt onze natuur de CO₂ molecuul en maakt er 2 nuttige materialen van - koolstof en zuurstof - middels fotosynthese.

Hier zie je in een oogopslag hoe simpel en doeltreffend fotosynthese werkt:Bomen ontbinden gemiddeld 15 ton CO₂ per hectare per jaar uit de atmosfeer. Het is de enige betaalbare en schaalbare oplossing die de mensheid voorhanden heeft om de CO₂ concentratie in de atmosfeer te laten dalen. Nederland produceert nu 163 miljoen ton CO₂ per jaar, dus als wij 12 miljoen hectare bomen planten tot 2030, dan halen die bomen in 2030 alle door Nederland van fossiele brandstoffen afkomstige CO₂- uitstoot uit de atmosfeer. Dat is een oppervlakte van 2,9 keer Nederland. Binnen 10 jaar kan Nederland 100% CO₂ neutraal zijn. CO₂ uitstoot compenseren door het planten van bomen op gedegradeerde gronden noem ik ‘de Treesolution’. Door het op gedegradeerde grond te doen, nemen we geen vruchtbare grond in beslag. Zoals het woord al zegt, zijn bomen de oplossing. Het is een doeltreffend, simpel en logisch flankerend beleid voor het dure Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord zou volgens het Planbureau voor de Leefomgeving namelijk tot 2050 zo’n 30 jaar lang wellicht tussen de 20 tot 25 miljard euro per jaar gaan kosten. De Treesolution kost geen geld, maar vraagt slechts een éénmalige investering van 25 miljard verdeeld over tien jaar. Bovendien maken we de aarde weer groen. De Treesolution is als een spel zonder nieten.

Dit zijn de voordelen van de Treesolution:

• Het vergt een eenmalige investering van 25 miljard verdeeld over tien jaar: 2,5 miljard per jaar - in plaats van 20 tot 25 miljard per jaar.
• We planten in totaal 12 miljoen hectare bomen op gedegradeerd land. • Deze nieuwe bossen neutraliseren jaarlijks 100% van de 163 miljoen ton CO₂ uitstoot van Nederland - in plaats van slechts 49% CO₂ per 2030
• Als in 2030 de andere klimaatmaatregelen effect beginnen te sorteren en de jaarlijkse CO₂ uitstoot van Nederland daalt, dan halen de bomen niet alleen de jaarlijkse CO₂ uitstoot uit de atmosfeer, maar beginnen ze ook de historische uitstoot van Nederland te ontbinden. Nederland kan hierdoor CO₂ neutraal worden met terugwerkende kracht.
• De 12 miljoen hectare levert na 7 jaar, jaarlijks 60 miljard kilo (5.000 kilo per hectare) fruit of ander voedsel op.

Met een waarde van 0,30 euro per kilo zijn dat jaarlijkse inkomsten van 18 miljard euro – zo wordt de eenmalige investering van 25 miljard binnen 10 jaar terugverdiend.

• Na 50 jaar is de gedegradeerde grond weer vruchtbaar door de humusproductie vanuit de CO₂ ontbinding. Men kan nu zaaigewassen en groenten op de vruchtbare grond, in de schaduw van de bomen, beginnen te planten.
• Zo produceren we voedsel voor miljoenen mensen.
• Zo creëren we banen voor miljoenen mensen.
• Zo genereren we een inkomen voor miljoenen mensen.

Met de Treesolution voorkomen we klimaatverandering op basis van een welvaartcreërende oplossing die geen geld kost maar geld oplevert. Ik stel voor ons Klimaatakkoord te flankeren met de Treesolution en te gaan voor 0% CO₂ uitstoot in 2030. De ruimte noch de implementatie is een probleem. Als u deze blogs blijft volgen, zult u zien hoe deze oplossing gemakkelijk geïmplementeerd kan worden.

Wat wel een probleem is, zijn sommige van de huidige maatregelen die genomen worden om klimaatverandering ‘tegen te gaan’. Waarom dit zo is, wordt in de volgende blogs besproken. De titel van de volgende blog is ‘De windmolen’.

Pieter Hoff
Green Musketeer

Er is geen tijd meer te verliezen!
Nieuwsartikel: 'American Dying' cooled Earth's climate
(link: https://www.bbc.com/news/science-environment-47063973 )Achtergrondinformatie

Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.

Graag verwijs ik u door naar de Facebookgroep ‘Green Musketeers’:
U vindt de groep hier: https://www.facebook.com/groups/greenmusketeers/

© 2021 Greenmax