< p>

Workshop "Up by Roots" door James Urban


Tijdens deze workshop worden de grondbeginselen van de bodemkunde en hun nut voor het bereiken van een gezonde boomgroei en voor ontwerpen die efficiënt met water omgaan worden uitgelicht.De workshop bestaat uit lezingen en veldwerk, met als doel om de wetenschappelijke beginselen te introduceren die de relaties bepalen tussen de biologie van de boom en water en bodem. Alleen met een gezond respect voor deze leidende beginselen kan men effectief bodems en bomen in de stedelijke omgeving ontwerpen, installeren en beheren.

Datum en Plaats:
15 mei 2012
Van Hall-Larenstein Velp
Larensteinselaan 26a
6882 CT Velp

Meer informatie en inschrijven: Workshop "Up by Roots"

Het boek "Up by Roots" is tijdens de workshop te koop. Deze is ook verkrijgbaar via onze website

© 2021 Greenmax