< p>

Zeven redenen om te investeren in een groene stad


Zeven redenen om te investeren in een groene stad.
In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen.


In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen.

Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners. In de afgelopen jaren van recessie hebben veel gemeenten bezuinigd op het gemeentelijk groen. Nu is het tijd om het tij te keren en te zorgen voor vergroening.Daarom: zeven redenen om te investeren in een groene stad.
1. Groen vermindert de kans op wateroverlast
2. Groen verkoelt de stad in de zomer
3. Groen draagt bij aan een betere gezondheid en een hoger welzijn
4. Groen draagt bij aan sociale cohesie
5. Groen trekt bedrijven
6. Groen zorgt voor biodiversiteit
7. Groen verhoogt de waarde van huizen en kantoren

Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast een grote economische waarde. Steeds meer partijen zoals gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars beginnen dat in te zien.

Wanneer het groen als multifunctionele oplossing wordt ingezet – denk hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging, etc – dan is groen een investering die zich op vele fronten terugverdient.Deze longread werd gemaakt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Met het Klimaatverbond doet Wageningen Environmental Research mee aan de campagne ‘Hoe groener, hoe beter’. Een erg interessant onderzoek door Wageningen University & Research, wat wij graag met u delen. Lees verder op de website van Wageningen University & Research.
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Zeven-redenen-om-te-investeren-in-een-groene-stad.htm

© 2022 Greenmax