< p>

Nieuwe medewerker Paul


Sinds begin april is het GreenMax team wederom versterkt met Paul Fransen. Hij stelt zich graag even aan u voor.


Ik ben Paul Fransen, 32 jaar en ik woon in Deurne. Mijn hobby's zijn in de tuin werken en voetballen. 

Vanuit mijn hoveniersopleiding ben ik gaan werken bij diverse hoveniers. Ik ben hier werkzaam geweest in zowel de aanleg als in het onderhouden van particulieren- en bedrijfstuinen. Later ben ik op een sociale werkvoorziening gaan werken als meewerkend voorman in de buitendienst. Hier ben ik begonnen bij een groenafdeling die verantwoordelijk was voor het gemeentelijk groenonderhoud. Later heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling civieltechniek waar ik mede verantwoordelijk was voor het aanleg en onderhoud van fiets-, wandel- en ruiterroutes.

Naast mijn laatste baan ben ik deeltijd gaan studeren. Ik ben begonnen met de cursus Beheer Openbaar Groen, later ben ik doorgestroomd naar de opleiding Tuin & Landschapsinrichting.

Ik ga bij GreenMax het team versterken als commercieel ondersteunend medewerker. In deze functie ga ik mijn kennis en praktijk ervaring inzetten om de groeiplaatsen van bomen te verbeteren en mij daarin verder ontwikkelen.

Paul is te bereiken via mail: paul@greenmax.eu of per telefoon: 0413 29 4447

© 2021 Greenmax