< p>

Amersfoort 8 jaar later


Ondergrondse groeiplaatsinrichtingen bieden wortels de ruimte om te ontwikkelen onder de verharding. Bekijk hier de groei van een stadsboom in een boombunker na 8 jaar.Een boombunker is een systeem dat vrije doorwortelbare ruimte voor bomen maakt in een stedelijke omgeving. Daarnaast voldoet deze constructie ook aan de gewenste civiele eisen en is geschikt voor alle verkeersbelastingen.

In 2008 werd in Amersfoort Vathorst een boombunker van GreenMax geplaatst. De boom in de boombunker werd gelijktijdig aangeplant met de bomen naast de verharding. Dit tweede-maaiveld-principe heeft zichtbare effecten op de groei van de boom in de verharding. Het bewijs dat veel bodemvolume en hoge grondkwaliteit de sleutel zijn om grote en gezonde stadsbomen te krijgen.Plaatsing van de groeiplaatsconstructie in 2008:

Urban Tree Systems
© 2022 Greenmax