< p>

Wortelopdruk is te voorkomen


Onlangs verscheen een artikel over ons bewezen wortelgeleidingssysteem in het vakblad Boomzorg. Dit artikel is nu ook via onze site te downloaden.


We komen het helaas nog overal tegen: scheuren in het asfalt, ongelijke tegels en valincidenten als gevolg van boomwortels. Wortelopdruk is daarom nog altijd een belangrijk thema voor wegbeheerders, landschapsarchitecten en beleidsmedewerkers.

Wereldwijd wordt al decennialang het wortelgeleidingssysteem van GreenMax gebruikt als hulpmiddel om deze problemen te voorkomen. Onlangs verscheen het artikel: ‘Wortelopdruk is te voorkomen’ in het vakblad Boomzorg.

In dit artikel werd aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke artikelen dieper ingegaan op de werking van het wortelgeleidingssysteem van GreenMax.

Download hier het artikel:

Wortelopdruk is te voorkomen

© 2021 Greenmax