< p>

Inbouw Silva Cell langs de rijbaan


Wij krijgen vaak vragen over de minimale afstand tussen de rijbaan en het Silva Cell systeem.

Er komen vaak vragen over de minimale afstand tussen de rijbaan en het Silva Cell systeem. Wanneer de Silva Cell groeiplaatsconstructie grenzend aan de rijbaan wordt geïnstalleerd, wordt er standaard minimaal 45 cm aangehouden tussen de Silva Cell en de rijbaan (binnenkant van de betonband).

Deze minimale afstand is gekozen om twee redenen.

De eerste reden om 45 cm afstand tot de rijbaan te houden is om het Silva Cell systeem vrij te houden van herhaalde zijdelingse belasting als gevolg van passerende voertuigen. Je zou kunnen denken dat de Silva Cell frames deze zijdelingse belasting niet kunnen verdragen maar dit is niet het geval. Natuurlijk is er een maximum aan zijwaartse druk die het Silva Cell systeem kan hebben. Maar door een analyse van het Silva Cell systeem en de verwachte zijdelingse belasting van de aslasten is gebleken dat dit niet de grootste zorg is.

De minimale afstand heeft meer te maken met de sterkte van het geogrid dat rondom het systeem wordt gebruikt. Het geogrid vormt een verticale scheiding tussen de grond binnen het systeem (waar de boomwortels groeien) en de zwaar verdichte aanvulling aan de zijkant. Aangezien Silva Cell de zijdelingse belasting gewoon aankan, zijn er relatief eenvoudige manieren om de constructie dichter bij de weg te plaatsen (u leest hier straks meer over).

De tweede en de meest belangrijkste reden om 45 cm ruimte tussen de rijbaan en het Silva Cell systeem te houden is om er zeker van te zijn dat er genoeg ruimte is om de grond aan de zijkant van het systeem te kunnen verdichten. Indien de aanvulling niet goed verdicht wordt kan de bestrating rondom het Silva Cell systeem iets nazakken. Een juiste verdichting is dus van belang om herstelwerkzaamheden te voorkomen. Een grondwerker met sleuvenstamper heeft deze ruimte minimaal nodig om te kunnen manoeuvreren.

Aangezien de meeste Silva Cell projecten worden toegepast met behoud van de bestaande rijbaan, nemen we deze toepassing als voorbeeld. De fundering van de rijbaan ligt tot minstens 30 cm buiten de opsluiting zodat deze goed wordt ondersteund. Een deel van de rijbaan zal dus tijdelijk wat verzwakken wanneer er naast de rijbaan grond wordt ontgraven, in dit geval voor de installatie van de Silva Cell. We begrijpen het belang om de verdichting onder de rijbaan te behouden en dat deze zich uitstrekt tot buiten de stoeprand. Deze verdichting moet een lange levensduur hebben, daarom laten we ruimte om het gebied tussen de Silva Cell en de verdichting onder de weg extra goed te kunnen verdichten.

Vaak wordt aan ons gevraagd of de Silva Cell direct tegen de uitgegraven grond geplaatst kan worden. Het antwoord daarop is nee. De grond in de Silva Cell is licht verdicht en bevat een hoog organisch stof gehalte (8 tot 15 % is niet ongebruikelijk) dit in tegenstelling tot de bodem onder de verharding. Deze is zwaar verdicht en bevat nihil tot geen organisch stof. Zonder enige vorm van scheiding ontstaat migratie van gronddeeltjes, mede veroorzaakt van een verschil in zetting. Dit is zeker het geval bij trillingen veroorzaakt door het verkeer. Met de migratie van gronddeeltjes wordt de kans op verzakkingen naast het Silva Cell systeem groter.

Het plaatsen van een geogrid scheidt de grond in de Silva Cell met de grond ernaast. Tevens vormt het geogrid een barrière waartegen de aanvulgrond verdicht kan worden zodat de stabiliteit van de wegfundering weer hersteld kan worden. Hierdoor wordt  de rand van de rijbaan weer voldoende ondersteund. Geogrid in combinatie met verdichte grond voorkomt migratie van gronddeeltjes.
Maar wat nu als er geen andere optie is dan de Silva Cell constructie dicht naast de rijbaan te plaatsen? Of bij situaties waar er niet genoeg ruimte naast de Silva Cell goed te verdichten? Houd er rekening mee dat de 45 cm tussenruimte een algemene richtlijn is en dat hier altijd flexibiliteit in zit, dit verschilt alleen van project tot project. Indien een Silva Cell constructie dichtbij de rijbaan geplaatst moet worden kan een simpele wijziging, zoals het veranderen van een geogrid naar geotextiel, al een oplossing zijn. Men kan bijvoorbeeld ook het type grond naast het systeem wijzigen. Een andere veelgebruikte oplossing is om langs de Silva Cell verticaal geotextiel te plaatsen en deze ruimte vervolgens vloeibaar op te vullen (met bijv. cement/zand mengsel). Dit creëert een barrière die de zijwaartse belasting opvangt, daarnaast herstelt het de structurele steun van de rijbaan en wordt de kans op vermenging van verschillende grondtypen verminderd.

Elk project heeft zijn specifieke omstandigheden. De standaard oplossingen die u kunt vinden in CAD tekeningen op onze downloadpagina voldoen niet altijd. We raden u daarom altijd aan om even contact op te nemen met één van onze ingenieurs van ons ontwerpteam om de situatie te bespreken.Tekst: All About Silva Cell Setbacks, Pat Greeley (Technisch Manager bij DeepRoot USA)
Vertaling en bewerking: Sharell Hoogervorst

Silva Cell

© 2022 Greenmax