Categories: Dutch
      Date: feb  7, 2011
     Title: Ondergrondse Groeiplaatsconstructie in Linne
In december j.l. is heeft de gemeente Maasgouw de markt in het kleine dorpje Linne geheel gerenoveerd.
Aanleiding voor de renovatie was een vernieuwing en capaciteitsvergroting van het rioleringsnetwerk. Aangezien de markt hierdoor helemaal op de schop moest, was dit gelijk een goed moment om de bestaande (slecht groeiende) bomen te vervangen.
De gemeente wilde de nieuwe aanplant goede groeicondities teruggeven en heeft daarom rondom de bomen de groeiplaatsconstructie Silva Cell van GreenMax geplaatst.  Tijdens deze renovatie werden 4 nieuwe plantvakken met dit systeem ingericht.

De Silva Cell bestaat uit een krattensysteem en zorgt voor een grote opbrengst van effectieve ruimte. Een groeiplaatsconstructie zorgt ervoor dat nieuwe aanplant de beste groeicondities krijgen en dat boomwortels niet langer een kostenpost zijn. In Linne is de krattenconstructie opgevuld met bomengrond. Uiteindelijk is er +/- 30 m3 bruikbare bomengrond per boom beschikbaar gekomen. Omdat de kratten flexibel geplaatst konden worden was het voor de gemeente gemakkelijk om bij 1 plantvak enkele bestaande leidingen in het systeem te verwerken.

De renovatie van de markt werd uitgevoerd door van Kaathoven uit Roermond. BMM Groen uit Sittard was verantwoordelijk voor plaatsing van de groeiplaatsconstructie.

De gemeente Maasgouw heeft met deze plaatsing een primeur in Nederland. Het project in Linne was ook het eerste project in Nederland waar het krattensysteem tot maximale hoogte is ingebouwd (hoogte van 3 frames: 120 cm). De hoogte van het systeem is meestal afhankelijk van de grondwaterstand en aangezien het grondwater hier op +/- 8 meter lag hoefde de gemeente hier geen rekening mee te houden. De gemeente heeft na het plaatsen van de groeiplaatsconstructie 4 nieuwe Magnolia Kobus (25/30cm) aangeplant.
Rondom de markt is een asfaltweg gelegd en op de parkeervakken liggen klinkers. De groeiplaatsconstructie ligt onder de parkeervakken. Water wordt geïnfiltreerd vanuit de kolken naar de bomen.

Frank Richter (Boombeheerder gem. Maasgouw en E.T.T.): "We zijn zeer tevreden met de snelle en eenvoudige aanleg van de Silva Cell voor het construeren van een tweede maaiveld. Zelfs een civiel man kan dit eenvoudig aanleggen. De projectleiders van de gemeente Maasgouw hebben er het volste vertrouwen in om dit systeem meer toe te passen bij nieuwe aanlegprojecten."

Meer informatie over dit project is aan te vragen via info@greenmax.eu